Wat betekent de CO2 uitstoot op onze planeet?

De-betekenis-van-CO2

CO2 uitstoot, wat is de betekenis?

CO2 (koolstofdioxide) is een gas dat van nature in onze atmosfeer voorkomt. CO2 houdt de aarde warm en door menselijk toedoen wordt de gas-laag nog dikker, als een broeikas, het zogenaamde broeikaseffect.
Wereldwijd wordt meer uitgestoten dan de aarde opneemt. Dit betekent dat de aarde opwarmt, met alle gevolgen van dien. De CO2 uitstoot moet dus gereduceerd worden om de aarde meer in balans te krijgen.

Ecologische systemen nemen koolstofdioxide op

Aan de ene kant van de ecologische balans staat als grote post de ‘oceanen’ en daarnaast de ‘atmosfeer, biosfeer en bodem’. Oceanen nemen het overgrote deel van de CO2 op door middel van een natuurlijk proces. CO2 wordt opgelost in water, waarbij koolzuur vrijkomt. Dit zorgt voor de verzuring van de oceaan, waardoor de pH waarde wordt verlaagd. Als de pH waarde niet meer op het juiste niveau is, zal onze fauna onder water het niet overleven.
Als kleinere post op de balans staan de biochemische mechanismen. De bossen, en dan met name het tropisch regenwoud, nemen H2O (water) en CO2 op tijdens de fotosynthese, waarbij O2 (zuurstof) wordt afgegeven.
Om zowel boven als onder water evenwicht te bewaren, moeten we de CO2 concentratie in de lucht verminderen. Dit doen we door minder uit te stoten en meer te compenseren.

Waar komt de CO2 uitstoot vandaan?

De exponentiële groei aan CO2 uitstoot komt bij ons vandaan. Hoe confronterend ook, als mens verstoren wij de balans. Wij stoten gemiddeld 4,4 ton CO2 uit op jaarbasis. De vrijkomende CO2 bij verbranding van brandstoffen wordt CO2 emissie genoemd.
Wereldwijd gezien, is ons kikkerlandje duidelijk zichtbaar op de kaart, met gemiddeld ruim 15 ton per inwoner aan CO2 uitstoot. Sinds de industriële revolutie zijn de CO2 emissies flink gestegen.

Wat veroorzaakt de CO2 emissies?

  1. Energie. Is veruit de grootste boosdoener met 32,10 miljard ton per jaar. Wereldwijd wordt nog altijd de meeste stroom opgewekt door het verbranden van olie en gas.
  2. Industrie. Fossiele brandstoffen en chemische processen zijn letterlijk dodelijk voor de wereld met 3,25 miljard ton per jaar.
  3. Landbouw. Een stukje rundvlees zit er niet meer in als je verantwoord bezig wil zijn. Productie van vlees (met name rundvlees) is verantwoordelijk voor 165 miljoen ton per jaar.
  4. Afval. Om afval te verbranden worden jaarlijks miljoenen tonnen (26,7) CO2 uitgestoten.

Weten hoe jij het verschil kunt maken? Lees de blog: CO2 footprint reduceren.

Direct aan de slag met duurzaam printen? Ontdek de green flex bundel.

Snel delen

Twitter
LinkedIn
WhatsApp

We zien dat je gebruik maakt van Internet Explorer

Deze browser is verouderd en wordt daarom niet meer ondersteund door de OneXillium website.

Voor de beste ervaring en veiligheid raden we aan gebruik te maken van een moderne browser, zoals: Safari, Mozilla Firefox of Google Chrome