Grafische machine voor Stichting Brilliant Future Kids

Stichting Brilliant Future Kids

Eén van de waarden van OneXillium is ‘Contribution’. Dit betekent dat wij onze kennis inzetten om mooie dingen terug te doen. Onder die mooie dingen valt het steunen van partijen die dat nodig hebben.

Deze keer steunen wij Stichting Brilliant Future Kids oftewel SBFK. SBFK is een autismecentrum voor talentontwikkeling voor jongeren in de leeftijd 12 tot 23 jaar, die ondanks hun talenten geen passende plek kunnen vinden in het regulier en speciaal onderwijs.

SBFK krijgt geen ondersteuning van de overheid en bestaat dankzij donaties, deze donaties stellen hen in staat om deze kinderen te helpen. Veel kinderen bij SBFK hebben veel talent voor fotografie. Zij hebben echter geen printmachines om deze foto’s mooi af te kunnen drukken. OneXillium ondersteunt SKFB door hen een grafische machine te schenken. Hierdoor kunnen zij hun fotografie workshops nog beter vormgeven en de kinderen stimuleren om te groeien met hun talenten.

Meer weten over Stichting Brilliant Future Kids? Creatief directeur Tamara Miranda vertelt er graag meer over:

Over Stichting Brilliant Future Kids

Stichting Brilliant Future Kids te Amsterdam biedt een veilige thuishaven voor jongeren met autisme en een begaafd tot hoogbegaafd IQ vanaf 12 jaar. SBFK is een nieuw concept dat zich bevindt op de grens tussen zorginstelling en onderwijs. De jongeren worden gecoacht door autisme experts (SKJ geregistreerde jeugdzorgwerkers) en professionals uit de creatieve industrie. Ze leren onder andere coderen, Virtual Reality, programmeren, vormgeving, game design, film, dans, muziek en theater.

We bieden een passend toekomstperspectief op maat

Bij SBFK gaan wij uit van creatieve talentontwikkeling. De eigen kracht, intrinsieke motivatie en veiligheid van onze jongeren staan daarbij centraal. We spreken daarom van onze Talenten. We bieden onze Talenten levensbrede begeleiding. Veel van onze Talenten zijn vastgelopen in het regulier- of speciaal onderwijs, of dreigen vast te lopen door hun ASS-gerelateerde problematiek. Ze zitten daarom vaak noodgedwongen thuis en kampen met eenzaamheid, angsten, depressies, faalangst en vaak ook met suïcidale gedachten. Ze missen zo de aansluiting en het sociaal contact met leeftijdsgenoten in een periode dat vriendschappen van onschatbare waarde zijn.

Bouwen aan zelfvertrouwen en zingeving

Wij geloven dat iedereen mee kan doen met de maatschappij en bieden een passend toekomstperspectief. Dat maakt ons verschillend van alle andere vormen van dagbesteding of onderwijs. Wij weten uit ervaring dat het voor onze Talenten heel belangrijk, zo niet noodzakelijk is om vanuit intrinsieke motivatie te leren. Dat kan alleen als je weet waarvoor je leert, hoe je het later kunt toepassen in je leven en toekomstig beroep. Dan komen je talent en motivatie weer tot bloei. En nog belangrijker: je zelfvertrouwen en gevoel van zingeving.

Onze filosofie

We begeleiden onze Talenten vanuit onze filosofie: volgen, faciliteren en voeden.

  • We volgen het Talent in zijn of haar eigen motivatie en interesses met maatwerk.
  • We faciliteren hun talentontwikkeling door te zorgen voor professioneel coaches en
    benodigd apparatuur en /omstandigheden en middelen. Begeleiding is een op twee.
  • We voeden hun kennis, behoeftes en eigenwaarde door samen een toekomst perspectief te schetsen en ze vervolgens levensbreed te begeleiden.

Jouw bijdrage voor SBFK

De unieke begeleiding van SBFK kan niet zonder de hulp van onze vrijwilligers en donateurs. Zij bieden ons de steun die we hard nodig hebben op het gebied van creatieve inspiratie, professionele materialen en de juiste middelen om onze Talenten een veilige en motiverende omgeving te bieden. Ondersteunen van de Stichting kan onder andere door eenmalig of structureel materiaal en middelen te doneren, sponsoring, training, het bieden van stageplaatsen en het bieden van arbeidsplaatsen.

Meer weten over het goede werk van de stichting? Kijk dan op de website!

Snel delen

Twitter
LinkedIn
WhatsApp

We zien dat je gebruik maakt van Internet Explorer

Deze browser is verouderd en wordt daarom niet meer ondersteund door de OneXillium website.

Voor de beste ervaring en veiligheid raden we aan gebruik te maken van een moderne browser, zoals: Safari, Mozilla Firefox of Google Chrome