Proces & informatiebeveiligingsbeleid

Worden er structureel risicoanalyses uitgevoerd om potentiële kwetsbaarheden in de beveiliging van informatie te identificeren?

Ja
Nee